નિર્ણય / અમરનાથ યાત્રામાં ખાવા પીવાનાં નિયમોમાં લાગ્યા પ્રતિબંધ, હવેથી લંગરોમાં ભોજન માટે માત્ર આ ચીજો મળશે

Restrictions on eating and drinking rules during Amarnath Yatra, from now on only these items will be available for meals

બે વર્ષ બાદ ફરી એકવાર ભક્તો બાબા બર્ફાનીના દર્શન માટે નીકળી શકાશે જો કે, અમરનાથ યાત્રાની શરૂઆત પહેલા કેટલીક ખાદ્ય ચીજો પર નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ