હેલ્થ / રોજની 30 મિનિટના સ્ટ્રેચિંગથી હાઇ BPમાં આરામ

Rest in high BP with 30 minutes of daily stretching

દરરોજ 30 મિનિટની સ્ટ્રેચિંગ એક્સર્સાઇઝ હાઇ બ્લડ પ્રેશરને કન્ટ્રોલ કરી શકે છે કન્ટ્રોલ. રેગ્યુલર વોક કરતા પણ આ સ્ટ્રેચિંગ વધારે ફાયદાકારક છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ