સાહેબ, વાત મળી છે / આગામી મહિનામાં રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા, આ મોટા નામ છે ચર્ચામાં

reshuffle at the secretariat level in the Gujarat administration

ગુજરાતમાં 15મી જૂન પછી ઘણા ઉચ્ચ અધિકારીના હોદ્દા બદલાઈ જશે, કેટલાક નિવૃત્ત થશે તો કેટલાને બઢતી અને બદલી નસીબ થશે. ગાંધીનગરમાં આ અંગેનો ધમધમાટ અત્યારથી જ શરૂ થઈ ગયો હોવાનો ગણગણાટ થઈ રહ્યો છે. સૂત્રોનું માનીયે તો રૂપાણી સરકારના માનીતા અધિકારીઓની પણ બદલી પાક્કી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ