ચિંતાજનક / કોરોનાનું નવું સ્વરૂપ લાવશે ભારતમાં ત્રીજી લહેર, આ 2 રાજ્યોએ વધારી ચિંતા

research in kerala and maharashtra to know the mutation

ICMR અને કોરોના ટાસ્ક ફોર્સ બંને રાજ્યોમાં એ જાણી રહ્યું છે કે શું વાસ્તવમાં બંને રાજ્યોમાં કોરોના વાયરસનું સ્વરૂપ બદલાઇ ગયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ