ઉત્તરાખંડ / ઉત્તરકાશીમાં ડેમ પાસે પૂર જેવી સ્થિતિમાં ફસાઈ ગયા લોકો, આખી રાતની મહેનત બાદ બચાવી લેવાયા

Rescue of people trapped on the flooded island of Maneri Dam in Uttarkashi

ઉત્તરકાશીમાં મનેરી ડેમમાં પુર આવતા ડેમની પાસે આવેલા ટાપુમાં કામ કરતા શ્રમિકો ફસાયા. NDRFએ રેસક્યુ કામગીરી કરીને તમામનો બચાવ્યો જીવ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ