ટિપ્સ / બેકિંગ સોડામાં મિક્સ કરો આ 1 ચીજ, રસોઈના ડાઘવાળા ડબ્બા નવા જેવા ચમકશે

Remove Fingerprint Stains From Kitchen Container

જ્યારે તમે રસોઈમાં કામ કરો છો ત્યારે તમારા ગંદા હાથ રસોઈના અન્ય ડબ્બા કે બરણીઓ પર લાગે છે. જેના કારણે તેની પર ડાઘ જોવા મળે છે. આ સિવાય લંચબોક્સ કે ટિફિનના ડબ્બા પર પણ હળદર વગેરેના ડાઘ પડી જાય છે. જેના કારણે ડબ્બા ગંદા દેખાય છે. જો તમે આ સિમ્પલ ટિપ્સ અપનાવીને તેને સાફ કરો છો તો તે ઝડપથી સાફ થઈ જાય છે અને નવા જેવા ચમકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ