તમારા કામનું / વીજળીના બીલમાં અડધી રાહત! આજથી ઘરમાં આ ત્રણ ઉપકરણોનો વપરાશ કરો બંધ

remove 3 device from home and save 50 percent electricity geyser chimney non inverter ac

વીજળીનો સતત ઉપયોગ અને ઉપકરણોમાં વધારાના લીધે લોકોના લાઈટ બીલોમાં વધારો થયો છે જેના કારણે પરેશાની ઉભી થઇ છે ત્યારે આ ત્રણ ઉપકરણો હટાવાથી મળશે બીલમાં રાહત.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ