ના હોય! / 2400 વર્ષ જૂની લાશના પેટમાંથી મળી આવ્યુ 'ફ્રેશ ભોજન', વૈજ્ઞાનિકો થયા અચંબિત 

remnants of undigested food found in 2400 year old body

મૃત્યુ થયા બાદ લોકોની આત્મા સપનામાં દેખાય તે વાત તો આપણે સાંભળી છે પરંતુ 2400 વર્ષ  બાદ લાશના પેટમાંથી ફ્રેશ ભોજન મળ્યું હોય તેવું ક્યારેય સાંભળ્યું છે ? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ