ઉપાય / કોરોના સંકટમાં દાંતની તકલીફો માટે ડોક્ટર પાસે ન જવું હોય તો આ ઉપાય નોંધી લો, દાંતનો દુખાવો, સડો મટી જશે

Remedies For Teeth And Gum Problems in corona

હાલ કોરોનાએ જે રીતે હાહાકાર મચાવ્યો છે એવામાં કોઈપણ તકલીફમાં ડોક્ટર પાસે જવું પણ રિસ્કી છે. એવામાં જો મને દાંત અને પેઢાની કોઈ સમસ્યા થાય તો ઘરે જ અહીં જણાલેવા ઉપચારથી મટી જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ