ફાયદાકારક / છાતી અને ગળામાં કફ જમા થવો, શરદી અને ખાંસી થાય તો, આ 5 દેશી ઉપચાર તરત જ મટાડી દેશે

remedies for chest congestion and cough in winter

શિયાળાની ધીરે ધીરે શરૂઆત થઈ રહી છે. એવામાં સીઝન બદલાતા જો તમને કફ, શરદી અને ખાંસી વધી રહી હોય તો કરો આ 5 અક્સિર ઉપાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ