દવાની ઘટ / આવતીકાલથી ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં નહીં મળે રેમડેસિવીર ઈન્જેક્શન, સ્ટૉક ખતમ

Remdesivir injection will not be available at Zydus Hospital

રાજ્યમાં રેમડેસિવિરના સ્ટોકની અછતની વચ્ચે ઝાયડસ હોસ્પિટલે પણ આવતીકાલથી ઈન્જેક્શન આપવાની મનાઈ ફરમાવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ