સંશોધન / બે પગ વાળા ડાઈનોસોર, 10 કરોડ વર્ષ પહેલા અહીં રહેતા હતા, વૈજ્ઞાનિકોએ ઉકેલ્યા રહસ્યો

remains of small armor plated dinosaur found in argentina

વૈજ્ઞાનિકોને ક્રિટેશિયસ પીરિયડના એક ડાયનાસોરના અવશેષ મળ્યાં છે. જેના પરથી જાણવા મળ્યું છે કે આ ડાયનાસોર ઓછી લંબાઈના હતા અને બે પગ પર ચાલતા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ