પ્રોસેસ / આસામમાં આ તારીખથી શરૂ થઈ શકે છે NRCની પ્રક્રિયા, સરકાર આપશે રિજેક્શનનું કારણ

Rejection slip may issue from this day in Assam giving reason to exit nrc

આસામમાં રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (NRC)માંથી 19 લાખ લોકોને બહાર કાઢી દેવામાં આવ્યા છે. આસામ સરકારે જણાવ્યું છે કે આ લોકોને માર્ચ મહિનાની 20 તારીખે રિજેક્શન સ્લીપ આપવાની યોજના છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ