તમારા કામનું / SBIનાં ખાતાધારકો માટે નવો નિયમ, આ કામ ન કર્યું તો નહીં મોકલી શકો નાણાં

register your registered contact number with app

જો તમે આ નથી કરતાં તો એપ્લિકેશન દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકશો નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ