અંતરિક્ષ / ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવા માટે વૈજ્ઞાનિકોનો નવો પેંતરો, હવે સૂર્યની ચમક ઓછી કરવાનો થઈ રહ્યો છે પ્રયાસ

 reduce the brightness of the sun

ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરથી તાત્કાલિક છૂટકારો મેળવવો ખૂબ જ જરૂરી છે, તેથી સૂર્યના આકરા તાપમાંથી રાહત મેળવવા માટે વૈજ્ઞાનિકો નવી નવી શોધ કરતા રહે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ