વડોદરા / MS યુનિ.માં 695 ખાલી જગ્યાઓ માટે હંગામી શિક્ષકોની આજથી ભરતી, હાલના શિક્ષકોને ટેમ્પરરી એક્સટેન્શન અપાયું

Recruitment of temporary teachers has started in ms University

MS યુનિવર્સિટીમાં આજથી હંગામી શિક્ષકોની ભરતી શરૂ, હાલના શિક્ષકોની ટર્મ પુરી થતા અપાયુ ટેમ્પરરી એક્સટેન્શન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ