નોકરી / જોબની ગોલ્ડન તક : આ બૅન્ક જાતે જ કોર્સ કરાવી આપશે Assistant Managerની નોકરી

Recruitment of 650 Assistant Managers in IDBI Bank, fill up the form like this

બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાની ઈચ્છા રાખનારા યુવા ગ્રેજ્ચુએટ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર આવી છે. IDBI Bankમાં 650 Assistant Managersની ભરતી થવાની છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ