રોજગારી / RBIમાં 841 પોસ્ટ માટે નોકરીની ભરતી, લાયકાત ધો.10 પાસ, કરો આ રીતે અપ્લાય

Recruitment for 841 posts in RBI

10 પાસ યુવાનો માટે આજના જમાનામાં સરકારી નોકરી મેળવવી અઘરો ટાસ્ક છે ત્યારે RBIમાં ઑફિસ આસિસ્ટન્ટની ભરતીઓ બહાર પડી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ