કોરોના / કોરોના પર ડબલ અટેક: ભારતમાં રેકોર્ડ બ્રેક વેક્સિનેશન, એક્ટિવ કેસોની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો

 Record break vaccination in India decline in the number of active cases

જાણો દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિ અને રેકોર્ડ બ્રેક વેક્સિનેશન વિશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ