અર્થવ્યવસ્થા / અમેરિકામાં ફરી મંદીના એંધાણ? સૌથી મોટી રેટિંગ એજન્સીએ આપણી ચેતવણી

Recession fuel in America? Our warning from the largest rating agency

અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થામાં મંદીના જોખમને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે રેટિંગ એજન્સી ફિચ રેટિંગ્સે એક મોટી વાત કહી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ