પાણીનો કકળાટ / તાપીના આમલી ગામે પાણી માટે વલખાં મારતા ગ્રામજનો પરેશાન, અનેક રજૂઆતો બાદ પણ સમસ્યા ઠેરની ઠેર

Reality check of VTV NEWS at Amli village in Tapi

તાપીના આમલી ગામે 'નલ સે જલ યોજના' શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની છે. લાખોનો ખર્ચ કરીને ગામમાં પાણીની ટાંકી અને સંપ પણ બનાવાયા છે, પરંતુ લોકોના ઘરે પાણી આવતું નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ