વિચારવા જેવું / પારલે-જી બિસ્કિટના 'G' પાછળની શું છે કહાની? જાણો શું થાય તેનો સાચો મતલબ

real meaning of g in parle g biscuits

શું તમે જાણો છો પારલે જીમાં 'G'નો ઉપયોગ કેમ કરવામાં આવે છે?  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ