ઇલેક્શન 2022 / અમદાવાદના એવાં 23 ઉમેદવારો કે જેઓએ પોતાનો જ એક વોટ ગુમાવી દીધો, કારણ જાણી ચોંકી ઉઠશો

Real battle on 21 seats of Ahmedabad district

અમદાવાદની શહેર અને જિલ્લાની કુલ 21 બેઠકો પર કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આપના 63 ઉમેદવારોમાંથી 23 ઉમેદવારો પોતાને જ મત નહીં આપી શકે.

Loading...