છેતરપીંડી / અમદાવાદમાં પ્લોટ ખરીદતા પહેલા આ વાંચી લો, 2 ગઠિયાઓએ જે કારસો રચ્યો તે જાણી ચોંકી જશો

Read this before buying a plot in Ahmedabad, you will be shocked to know the tricks created by 2 arthritis

અમદાવાદના વાસણામા સરકારી જમીન પરના સરકારી જમીન પરના તળાવને ખાનગી ગણાવી તેનો વેંચાણ કરાર પણ થઇ ગયાની ચોંકાવનારી ઘટના બની છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ