આસિયાન સમિટ / શું છે RCEP જેને ભારત માટે માનવામાં આવી રહી છે જોખમી, છેડાયું છે રાજકીય સંગ્રામ

rcep explained what are the concerns for india asean and china factors

આસિયાન દેશો અને ભારત વચ્ચે ક્ષેત્રીય વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી (RCEP) ને લઇને હાલ રાજનૈતિક પાર્ટીઓ વચ્ચે રાજકીય સંગ્રામ છેડાયું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે થાઇલેન્ડ પ્રવાસ પર પહોંચ્યા છે અને આ પ્રવાસમાં આ સમજુતીને અંતિમ રુપ આપી શકાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ