બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

5:00 વાગ્યા સુધીમાં

62 % મતદાન નોંધાયું 

પ્રચાર માધ્યમો માટે ‘એક્ઝિટ પોલ’ સંદર્ભે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ : આજે સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી ‘એક્ઝિટ પોલ’ પર પ્રતિબંધ

એપ્લિકેશન / RBI : બેન્ક નોટની ઓળખ માટે રિઝર્વ બેન્ક લાવશે મોબાઇલ એપ

RBI proposes mobile app to help visually impaired to identify currency notes

રિઝર્વ બેંક નેત્રહીન લોકોને નોટની ઓળખ થઇ શકે તે માટે એક મોબાઇલ એપ લાવવા પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે. હાલ દેશમાં 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયા, 100રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા અને 2000 રૂપિયાની નોટ પ્રચલનમાં છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ