તમારા કામનું / હવે લોન લેનારને ધમકાવી નહીં શકે રિકવરી એજન્ટ, RBI એ અપનાવ્યું આકરું વલણ

RBI directs Now that the loan recovery agent cannot threaten the borrower

લોન આપનાર સંસ્થા લોન લેનારાઓને પરેશાન કરી શકશે નહીં.આ સાથે જ લોન વસુલી એજન્ટ કોઈ પણ રીતે લોન લેનારને ડરાવી કે ધમકાવી શકશે નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ