કામની વાત / હવે લાઇનમાં નહી ઉભુ રહેવુ પડે, મોબાઇલથી આ રીતે કરી શકશો ઘઉં-ચોખા બૂક 

Ration card holders now book ration with mobile app

હવે તમારે રાશન લેવા માટે લાંબી લાંબી લાઇનોમાં ઉભા રહેવાની જરૂર નથી. ઘરે બેઠા જ તમે રાશન બૂક કરી શકશો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ