અર્થવ્યવસ્થા / ભારતનાં GDP ને લઈને રેટિંગ એજન્સી ફિચનું મોટુ અનુમાન, આગામી વર્ષમાં દેશની અર્થવ્યવસ્થાને લઈને ચિંતા

Rating agency Fitch's big prediction about India's GDP, worries about the country's economy in the next year

રેટિંગ એજન્સી ફિચના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રીએ કહ્યું, તાજેતરની કેટલીક ઘટનાઓએ વૈશ્વિક અર્થતંત્રને ગંભીર ફટકો આપ્યો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ