નવા લક્ષણો / કોરોનાના નવા લક્ષણોમાં આ 2 બાબતોનો થાય છે સમાવેશ, ડોક્ટર્સે નામ આપ્યું કોવિડ- ટંગ

rashes and ulcers on the tongue is a new symptom of corona doctors named covid tongue

કોરોનાના નવા લક્ષણોમાં દર્દીની જીભ પર ચકતા અને અલ્સર જોવા મળી રહ્યા છે, ડોક્ટર્સે તેને કોવિડ-ટંગ નામ આપ્યું છે. આ લક્ષણોને ઓળખનારાનું કહેવું છે કે દર 5માંથી 1 દર્દીમાં આવા લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે યૂકેમાં ફેલાયેલા સ્ટ્રેનના કોરોના ઈન્ફેક્શનમાં આવા લક્ષણ જોવા મળી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ