શરમજનક / સલામત ગુજરાતના પોકળ દાવા: જામનગરમાં બાળકી સાથે વારંવાર દૂર્ષ્કમની ઘટના

rape in Gujarat on minor girl

સલામત ગુજરાતના પોકળ દાવાઓ કડડભૂસ થઈ ગયા છે કારણ કે વારંવાર બાળકી સાથો દુષ્કર્મની ઘટનાઓ અટકવાનું નામ જ નથી લઈ રહી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ