શરમજનક / સવાલ : રાજકોટ, ભાવનગર, અમદાવાદ, પાટણ બહેન-દીકરીઓ ક્યાં સલામત છે?

rape abuse harassment where is women safety in Gujarat

ગુજરાતમાં દીકરીઓના દુશ્મને કોઈ સજા મળશે કે નહીં તે અંગે ખરેખર ગંભીર રીતે વિચારણા થશે કે નહીં? આ માત્ર સવાલો જ રહી જશે કે જવાબ મળશે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ