ફિલ્મજગત / દુનિયાના કોઈ પણ દેશમાં જાય રામ-ચરણ, સાથે લઈને જાય છે મંદિર; પૂજા વગર નથી થતી દિવસની શરૂઆત

Ramcharan and wife upasana brings the temple with them wherever they go

રામચરણે હાલમાં જ જણાવ્યું કે તેઓ જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં તે પોતાની પત્ની ઉપાસનાની સાથે મંદિર બનાવે છે. આ પરંપરા તેઓ શરૂઆતથી નિભાવી રહ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ