ખડેપગે / સેવાનું 'રક્ષા'બંધન': તહેવારોમાં ઇમરજન્સી કેસ વધવાનું અનુમાન, 108ના કમર્ચારીઓ માટે લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય

RakshaBandhan Emergency cases expected to increase during festivals

તહેવારની સિઝનમા રોગચાળો અને મેડિકલ ઇમરજન્સી કેસ વધાવાની શકયતાને લઇને તહેવારોમાં 108ના કર્મીઑની રજા રદ કરાઇ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ