ખાસિયત / મોટા-મોટા મહેલોને પણ ટક્કર મારે તેવું શાનદાર ઘર છે રાકેશ ઝુનઝુનવાલાનું, PHOTOS જોઈને આંખો ચાર થઈ જશે

rakesh jhunjhunwalas mumbai malabar hills mega mansion luxurious house photos are treat

પોતાના પરિવારની સાથે એક એપાર્ટમેન્ટ બ્લોક સ્થિત બે માળના સુંદર ઘરમાં રહેતા રાકેશ ઝુનઝુનવાલા જે 14 માળના ઘરને નવુ ઘર બનાવવા માંગતા હતા. લાંબા સમય સુધી સાથે રહેવાની તેમની ઈચ્છા પરીપૂર્ણ ના થઇ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
Error | VTV Gujarati

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

PDOException: SQLSTATE[53100]: Disk full: 7 ERROR: could not extend file "base/94214/215138105.41": No space left on device HINT: Check free disk space.: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7); Array ( ) in statistics_exit() (line 91 of /var/www/html/modules/statistics/statistics.module).