દરકાર / ઈ-મેમો ભરી દેજો નહીંતર લોક અદાલતમાં જશે કેસ: ACPની અપીલ બાદ રાજકોટ ટ્રાફિક ઓફિસે લોકોની લાઇન

Rajkot Traffic ACP urges to fill e-memo by June 26

રાજકોટ ટ્રાફિક ACPની તાકીદ બાદ રાજકોટ ટ્રાફિક ઓફિસે ઇ-મેમો ભરવા લોકોની લાંબી લાઇન લાગી છે. કહેવાય છે ને કે 'દેર આયે પર દુરસ્ત આયે' જેવી સ્થિતિ અહીં જોવા મળી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ