ખાખીને સલામ / રાજકોટ : ન્યારી ડેમમાં મોતને વ્હાલું કરવા જતી યુવતિને મહિલા પોલીસે બચાવી, કાઉન્સિંલિંગ કરી ઘરે મોકલી

Rajkot Mahila Police saved the life of a woman who wanted to commit suicide by counseling her

રાજકોટ મહિલા પોલીસે ન્યારી ડેમમાં આત્મહત્યા કરવા માગતી મહિલાનો જીવ બચાવી પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ