અંધવિશ્વાસ / પિતાનો આત્મા લેવા તાંત્રિક સાથે હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો પરિવાર, OPDમાં કર્યા હોમ હવન અને પૂજા પાઠ

rajasthan relatives came to take soul of deceased from hospital

બૂંદીની જિલ્લા હોસ્પિટલમાં તંત્ર-મંત્ર અને ટોટકા ચાલી રહ્યા હતા. અહીં લોકો પોતાના મૃતક પરિજનોના આત્મા લેવા માટે હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ