ટ્રાવેલ / દુનિયાની સૌથી વધુ ફરવાની જગ્યાઓમાં ભારતની આ સ્થળ સામેલ, તમારે પણ લેવી જોઇએ મુલાકાત

rajasthan government working on these projects to attract tourists in jodhpur

જોધપુર રાજસ્થાનનું બીજુ સૌથી મોટું શહેર છે. તાજેતરમાં તેનું નામ દુનિયાની 15 સૌથી વધુ સારી ફરવાની જગ્યાઓમાં સામેલ થયું છે. દુનિયાની 15 સૌથી વધુ ફરવાની જગ્યાઓમાં જોધપુરનુ નામ પણ સામેલ છે. જોધપુરમાં રહેતા લોકોની સાથે સાથે આ આખા ભારત દેશ માટે ગર્વની વાત છે. જોધપુર રાજસ્થાનનું બીજુ સૌથી મોટુ શહેર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ