પહેલ / ટ્રેનમાં સફર દરમિયાન ઊઠાવો શૉપિંગની મજા, રેલવેએ કરી નવી શરૂઆત

Railways launches onboard shopping, shop in trains like you do in flights

તમે અત્યાર સુધી માત્ર ફ્લાઇટમાં જ શૉપિંગ કરતાં હતા. પરંતુ હવે તચમે ટ્રેનમાં પણ ફ્લાઇટની જેમ શૉપિંગ કરી શકશો. જેના માટે રેલવેએ નવી શરૂઆત કરી છે. જેનાથી તમને ઘણા ફાયદો થશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ