અહો આશ્ચર્યમ / ટ્વીટર પર વિદ્યાર્થીએ કહ્યું ટ્રેન મોડી હોવાને લીધે પરીક્ષા છુટી જેશે, રેલવેએ ફુલ સ્પીડમાં ગાડી દોડાવી

railways Increased Speed Of Train On A Student Request In Varanasi

વિદ્યાર્થીને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચાડવા માટે ભારતીય રેલવેએ ટ્રેનને ફુલ સ્પીડમાં દોડાવીને વિદ્યાર્થીને સમયસર પહોંચાડી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ