વિરોધ / CM રૂપાણીના હોમટાઉનમાં રેલકર્મીઓ નારાજ, કેમ ઉતર્યા આમરણાંત ઉપવાસ પર?

railway worker on strike in Rajkot

રાજકોટમાં રેલકર્મીઓ નારાજ થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ