સરકારી નોકરી / રેલવેમાં 10 પાસ માટે નીકળી Bumper Vacancy, આટલી મળશે Salary

Railway Recruitment Board job bumper vacancy

શું તમે સરકારી નોકરીની શોધમાં છો તો રેલવે તમારા માટે એક સુંદર તક લઇને આવ્યું છે. રેલવે દ્વારા એક વધુ ભરતી બહાર પાડવમાં આવી છે. રેલવે દ્વારા આસ્ટિટન્ટ લોકો પાયલેટ (ALP) અને ટેકનિશ્યન 306 પદ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં ALP માટે 85 અને ટેકનિશ્યન માટે 221 પદ સામેલ છે. આ જગ્યા માટે અરજી અંગેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અરજી માટેની અંતિમ તારીખ 11 નવેમ્બર છે. આ જગ્યા માટે 10 પાસ લોકો અરજી કરી શકે છે. કેટલીક જગ્યાઓમાં આઇઆઇટી પણ માગ્યા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ