બિઝનેસ / રઘુરામ રાજનની ચેતવણી: જો મોદી સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને બેંકો ખોલવાની મંજૂરી આપી દેશે તો...

Raghuram Rajan Viral Acharya Slam RBI Panel Advice to Allow Large Corporates in Banking

RBIના મોટા કોર્પોરેટ ગ્રુપ્સને બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં દાખલ થવાની મંજૂરી આપવા માટેની યોજનાની અર્થશાસ્ત્રી રઘુરામ રાજન અને વિરલ આચાર્યએ ટીકા કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ