ચુકાદો / SC-STને સરકારી નોકરીમાં પ્રમોશનમાં અનામત મામલે સુપ્રીમ કોર્ટથી આવ્યા મોટા સમાચાર

Quota for SCs, STs in job promotion,  Don’t want to reopen order, says Supreme Court

સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે સરકારી નોકરીઓમાં પ્રમોશન એસસી (એસસી) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (એસટી)માં અનામતના મુદ્દે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ