ઘરેલૂ ઉપચાર / વારંવાર ગળામાં ખારાશ, દુખાવો, સોજો અને ઈન્ફેક્શન તરત જ મટાડી દેશે આ 5 દેશી ઉપાય, નહીં જવું પડે ડોક્ટર પાસે

quickest way to get rid of a sore throat common cold or flu

હાલ કોરોનાએ ફરી હાહાકાર મચાવ્યો છે. એવામાં જો તમને શરદી, ખાંસી, ઈન્ફેક્શન કે ગળામાં પ્રોબ્લેમ થાય તો તરત જ આ ઘરેલૂ ઉપચાર કરો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ