સાવચેતી / ઓરંગાબાદ જેવી દૂર્ઘટના ટળી, ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવી ટ્રેન ડ્રાઇવરે બચાવ્યાં શ્રમિકોના જીવ

Quick thinking goods train driver applies emergency brake

ઔરંગાબાદ જેવી એક દૂર્ઘટના પૂનામાં થઇ જતા ટળી ગઇ છે. અહીં ઉરલી કાંચન રલેવે લાઇન પર ચાલી રહેલા શ્રમિકોનો જીવ ટ્રેનના ડ્રાઇવરની સતર્કતાથી બચી ગઇ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ