પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

ધમકી / પુતિનની ચેતવણી : 'ડોનેટ્સ્ક, લુહાન્સ્ક, જાપોરિજિયા અને ખેરસૉન અમારા, હુમલો કર્યો તો...'

putin sign formal documents to annex seized ukrainian territories warns us

વ્લાદિમીર પુતિને પોતાના દેશમાં યુક્રેનના કબજા હેઠળના ચાર પ્રદેશોનો સમાવેશ કરવા માટે એક સત્તાવાર દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ