અમદાવાદ / આજે ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રઃ શહેરમાં રૂપિયા 125 કરોડના સોનાનું વેચાણ થવાનો અંદાજ, ઝવેરી બજારમાં સવારથી ઘરાકી ઊભરાઈ

Pushya Nakshatra is considered to be the most auspicious

આજે ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રઃ કોરોના પછી પ્રથમ વાર ઝવેરી બજારની ખોવાયેલી ચમક પાછી ફરી, બજારમાં સવારથી ઘરાકીથી ઊભરાઈ છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ