સારા સમાચાર / આનંદો: ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી આ તારીખથી શરૂ કરવામાં આવશે, જામનગરથી કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ કરશે શરૂઆત

Purchases of groundnuts at support prices will start from the fifth

ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી લાંભપાંચમથી શરૂ કરવામાં આવશે. જેમા કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ જામનગરથી ખરીદીની શરૂઆત કરશે. સાથેજ સોયાબીન અને અડદની પણ ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ